8 octubre 2014

Calendari de les Taules de Barri i les Taules Temàtiques sobre pressupostos participatius

Aquest any 2014 l’Ajuntament de Vic posa en marxa una prova pilot sobre pressupostos participatius. El pressupost participatiu és un mecanisme de participació que permet a la ciutadania decidir sobre una part de la despesa municipal. És un exercici de priorització de necessitats i de planificació conjunta de projectes. La partida destinada a participació ciutadana és de 200.000€.

La idea de fons d’aquest procés és, doncs, que la ciutadania elabori de forma participada projectes de despesa d’àmbit de ciutat per valor màxim de 200.000€.

Aquestes propostes de projectes de ciutat hauran de ser presentades a les Taules de Barri i a les Taules Temàtiques. Aquestes Taules tindran lloc en diferents punts de Vic entre el 22 de setembre i el 15 de novembre.

Per configurar les Taules de Barri, s’ha dividit la ciutat – partint de la divisió territorial establerta al Pla Director de Barris – en tres zones numèricament proporcionals: Barri Nord, Barri Llevant i Barri Ponent. L’ objectiu de la Taula Nord, de la  és organitzar la participació de la ciutadania del Centre Històric, Vic Nord i Caputxins i tindrà lloc consecutivament els dilluns a Can Pau Raba, La Central i la Biblioteca Joan Triadú . Totes les taules de participació començaran a les 19:30h i està previst que durin fins les 21h.

Les Taules Temàtiques estan pensades per aquells ciutadans i ciutadanes que tenen interès en presentar propostes de projectes d’àmbit social o bé d’àmbit cultural-educatiu. La Taula Social tindrà lloc al Palau Bojons i la Cultural-Educativa al Col·legi d’Arquitectes, ambdues es duran a terme tots els dimarts de manera simultània a les 19:30h.