Carrer Jacint Verdaguer

Pots consultar la memòria aquí:

Memòria carrer Verdaguer

Durant aquest procés participatiu es va demanar l’opinió a la ciutadania sobre la nova urbanització del carrer Verdaguer a partir de tres propostes elaborades pels tècnics d’Urbanisme. L’objectiu del procés va ser recollir l’opinió dels ciutadans i ciutadanes per tal d’elaborar el projecte definitiu a partir de les aportacions rebudes. Les propostes eren:

Proposta 1

Aquesta primera opció manté l’arbrat actual i proposa l’ampliació d’un metre d’amplada als dos costats de la vorera; el manteniment d’un carril destinat a càrrega i descàrrega, contenidors i zona blava a la zona imparell; la il·luminació per sota la capçada dels arbres; la vorera amb llosa de formigó com el costat parell de la Rambla Hospital amb una vorada de granit de 10 cm d’altura.

 

Proposta 2

La segona opció també manté l’arbrat actual i amplia dos metres l’amplada de les voreres en ambdós costats; se suprimeix l’aparcament mantenint zones de càrregues i descàrregues i els contenidors amb encaixos a les dues voreres; la il·luminació per sota la capçada dels arbres i la vorera amb llosa de formigó com el costat parell de la Rambla Hospital amb una vorada de granit de 10 cm d’altura.

 

Proposta 3

La tercera opció aposta per la substitució de l’arbrat actual amb una espècie de fulla caduca i amplia dos metres l’amplada de les voreres en ambdós costats; se suprimeix l’aparcament mantenint zones de càrregues i descàrregues i els contenidors amb encaixos a les dues voreres; la il·luminació per fanal alt en la línia dels nous arbres i la vorera amb llosa de formigó com el costat parell de la Rambla Hospital amb una vorada de granit de 10 cm d’altura.

 

Entre el 10 i el 23 de juliol totes les persones empadronades a Vic i les que s’havien registrat prèviament podien triar una de les tres propostes i deixar un comentari. La participació es podia fer per dues vies:

Al procés han participat 1.035 persones . Això suposa un 3% de les persones que podien participar.

Un cop fet el recompte, la participació real queda:

  • Opinions vàlides 983
  • Opinions nul·les 52
  • Percentatge d’opinions vàlides 95%

Es podia escollir una de les tres propostes. Els resultats de participació es van concretar en:

  • Proposta 1, triada per 435 persones 44%
  • Proposta 2, triada per 369 persones 38%
  • Proposta 3, triada per 179 persones 18%

Per tant, la proposta 1 és la que ha seleccionat més ciutadania