Es pot consultar l’informe del Fòrum Ambiental aquí.

Per a la ciutadania els temes ambientals en els darrers anys han esdevingut una preocupació davant les informacions que es van rebent per diferents mitjans i les evidències vinculades a la sequera, la contaminació atmosfèrica i de les aigües, el canvi climàtic, la mobilitat sostenible… Tots aquests aspectes i molts més estan a les agendes polítiques per aplicar mesures i buscar solucions a curt, mig i llarg termini.

El 2015 l’Ajuntament de Vic va fer una revisió i actualització del Pla d’Acció Ambiental com a full de ruta pels propers anys que recull:

  • Eixos estratègics
  • Objectius estratègics
  • Objectius operatius
  • Actuacions

Per elaborar el Pla es va comptar amb la participació interna de diferents departaments implicats però no es va compartir amb la ciutadania. Per tal de treballar, compartir, enriquir i millorar el Pla d’Acció Ambiental amb la ciutadania, es va proposar fer un Fòrum Ambiental. Es va convidar a persones, empreses i serveis vinculats a la temàtica amb coneixements més especialitzats així com persones interessades en temes mediambientals de diferents àmbits, per tal de recollir aportacions riques i diverses.

El Fòrum Ambiental va consistir en dues conferències i sis sessions temàtiques sobre gestió de residus, gestió energètica, espais verds i naturals, economia circular, cicle de l’aigua, i mobilitat i qualitat de l’aire.

El Pla d’Acció Ambiental ha de ser aprovat pel Ple properament.