L’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic ha elaborat un material pedagògic per treballar la participació ciutadana a les aules de les escoles o a altres centres educatius. El material consta d’unes guies dirigides a mestres, monitors o educadors on s’hi pot trobar informació sobre diferents aspectes relacionats amb la democràcia, l’Ajuntament, el pressupost i la participació ciutadana. Acompanyen a les guies material didàctic per treballar amb els infants, joves i persones adultes aquest aspectes.

Concretament, el recurs pedagògic comença amb la simulació d’unes eleccions on els infants i joves elaboren una candidatura, fan una campanya electoral, voten, fan recompte de vots i una acta final. Aquesta primera part és útil per escollir delegat, representant o per simular unes eleccions i aprendre una mica més com funciona la democràcia: http://participacio.vicentitats.cat/wp-content/uploads/sites/28/2017/01/Guia-les-eleccions.pdf

A continuació s’ha elaborat el joc l’Ajuntament i la democràcia com a recurs pedagògic per entendre com funciona l’Ajuntament de Vic i com hi pot participar la ciutadania. Aquest segon material consta d’un joc de taula i d’una guia per l’educador o mestre que complementa la informació: Material democràcia i participació 2017

El tercer material és un joc de rol anomenat l’Ajuntament i el pressupost. Amb el joc, els participants es posen a la pell dels polítics i han de prendre decisions sobre qüestions, problemes o supòsits que els van sorgint i que tenen a veure amb el pressupost municipal. Aquest material també s’acompanya amb una guia de continguts per entendre una mica més les finances municipals, tant d’ingressos com de despeses: http://participacio.vicentitats.cat/wp-content/uploads/sites/28/2017/01/Material-complementari-lAjuntament-i-el-pressupost.pdf

Finalment s’ha elaborat un recurs es planteja com a un debat televisiu on, prèviament i en grups, es detecten les necessitats o problemes de la ciutat, es prioritzen, es fa un argumentari, es concreten diferents posicionament i al final es debaten per arribar a acords. En aquest recurs tots els participants hi tenen un paper actiu: han d’escollir qui els representarà al debat, però també hi ha d’haver qui filma, qui fa moderació, qui s’encarrega de l’atrezzo, vestuari, disposició de l’espai, etc.:  http://participacio.vicentitats.cat/wp-content/uploads/sites/28/2017/01/debat-televisiu.pdf

Tot aquest material s’utilitza a les sessions del Consistori Infantil però es pot adaptar a diferents edats i col·lectius. L’equip de participació ciutadana contempla també la possibilitat de dinamitzar aquest material i adaptar-lo segons a quin col·lectiu es dirigeix.

El material didàctic de participació ciutadana rep el reconeixement de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OICD)

El material pedagògic elaborat per l’Ajuntament de Vic ha estat molt ben valorat en la darrera convocatòria de “Bones pràctiques en participació ciutadana” de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP), una distinció que s’atorga anualment per reconèixer polítiques públiques que implementen governs locals. Recentment, els Ajuntaments de Manresa i València s’han interessat pel material pedagògic i l’utilitzaran per promoure i fer pedagogia de la participació ciutadana i la democràcia participativa.

El jurat ha destacat que el material és una iniciativa molt interessant i pedagògica que ajuda als joves en la democràcia local i participativa dels municipis.

Els jocs es poden sol·licitar gratuïtament a l’àrea de Participació Ciutadana. Telèfon: 938862100, extensió 20912. Correu electrònic: vicparticipa@vic.cat