Material pedagògic de participació

L’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic ha elaborat un material pedagògic per treballar la participació ciutadana a les aules de les escoles o a altres centres educatius. El material consta d’unes guies dirigides a mestres, monitors o educadors on s’hi pot trobar informació sobre diferents aspectes relacionats amb la democràcia, l’Ajuntament, el pressupost i la participació ciutadana. Acompanyen a les guies material didàctic per treballar amb els infants, joves i persones adultes aquest aspectes.

Concretament, el recurs pedagògic comença amb la simulació d’unes eleccions on els infants i joves elaboren una candidatura, fan una campanya electoral, voten, fan recompte de vots i una acta final. Aquesta primera part és útil per escollir delegat, representant o per simular unes eleccions i aprendre una mica més com funciona la democràcia: http://participacio.vicentitats.cat/wp-content/uploads/sites/28/2017/01/Guia-les-eleccions.pdf

A continuació s’ha elaborat el joc l’Ajuntament i la democràcia com a recurs pedagògic per entendre com funciona l’Ajuntament de Vic i com hi pot participar la ciutadania. Aquest segon material consta d’un joc de taula i d’una guia per l’educador o mestre que complementa la informació: Material democràcia i participació 2017

El tercer material és un joc de rol anomenat l’Ajuntament i el pressupost. Amb el joc, els participants es posen a la pell dels polítics i han de prendre decisions sobre qüestions, problemes o supòsits que els van sorgint i que tenen a veure amb el pressupost municipal. Aquest material també s’acompanya amb una guia de continguts per entendre una mica més les finances municipal, tant d’ingressos com de despeses: http://participacio.vicentitats.cat/wp-content/uploads/sites/28/2017/01/Material-complementari-lAjuntament-i-el-pressupost.pdf

Finalment s’ha elaborat un recurs es planteja com a un debat televisiu on, prèviament i en grups, es detecten les necessitats o problemes de la ciutat, es prioritzen, es fa un argumentari, es concreten diferents posicionament i al final es debaten per arribar a acords. En aquest recurs tots els participants hi tenen un paper actiu: han d’escollir qui els representarà al debat, però també hi ha d’haver qui filma, qui fa moderació, qui s’encarrega de l’atrezzo, vestuari, disposició de l’espai, etc.:  http://participacio.vicentitats.cat/wp-content/uploads/sites/28/2017/01/debat-televisiu.pdf

Tot aquest material s’utilitza a les sessions del Consistori Infantil de 2016 però es pot adaptar a diferents edats i col·lectius. De totes maneres, l’equip de participació ciutadana contempla també la possibilitat de dinamitzar aquest material i adaptar-lo segons a quin col·lectiu es dirigeix.

Els jocs es poden sol·licitar gratuïtament a l’àrea de Participació Ciutadana. Telèfon: 938862100, extensió 20912. Correu electrònic: vicparticipa@vic.cat