Pressupostos participatius el Merma 2016

Podeu consultar la memòria completa aquí:

Memòria el Merma

 

En el Ple del mes de febrer de 2016 es va aprovar el pressupost general de l’Ajuntament i la partida destinada al projecte de Pressupostos Participatius per un valor de 150.000€. D’aquesta quantitat, se’n va reservar 10.000€ per a despeses de comunicació i gestió del projecte i els 140.000€ restants es van destinar a la participació ciutadana.

L’acte de presentació dels nous pressupostos participatius va tenir lloc el 13 d’abril a la sala de la Columna i va estar presidit per l’alcaldessa. A través d’un sorteig protagonitzat pels mateixos caps de llúpia es va definir l’ordre que seguiria el procés participatiu durant els tres anys següents: l’any 2016 començaria la zona del Merma; l’any 2017 li tocaria a la Vella; i l’any 2018 seria el torn del Nen.

La proposta més votada va ser l’adequació de la vorera del carrer Pare Coll. Aquesta opció la van votar 205 persones, 124 de les quals ho van fer com a primera opció, 51 com a segona i 30 com a tercera. Va obtenir un total de 504 punts i això representa un 14.71% dels punts disponibles. Aquesta proposta estava valorada en 30.000€.

La segona proposta més votada va ser la millora de la seguretat dels vianants en passos zebra. La van votar un total de 213 persones i 56 ho van fer com a primera opció, 73 com a segona  i 84 com a tercera. La proposta va obtenir un total de 398 punts que representen un 11.62% dels punts disponibles. Aquesta proposta estava valorada en 32.000€.

La tercera proposta més votada va ser l’adequació de la vorera de la carretera de Roda. La van votar un total de 168 persones i 75 ho van fer com a primera opció, 44 com a segona  i 49 com a tercera. La proposta va obtenir un total de 362 punts que representen un 10.56% dels punts disponibles. Aquesta proposta estava valorada inicialment en 135.000€

L’Ajuntament es va comprometre a assumir el resultat de la votació ciutadana. Com que la partida disponible era de 140.000€, el 2016 es van poder executar els projectes següents:

  • Adequació de la vorera del carrer Pare Coll, amb un cost de 30.000€.
  • Millora de la seguretat dels vianants en passos zebra, amb un cost de 32.000€.

Els costos de la primera i la segona opció ascendeixen a 62.000€. La tercera opció més votada no es va poder executar íntegrament i es va adaptar al pressupost disponible de 78.000€

  • Adequació de la vorera de la carretera de Roda, amb un cost de 78.000€ (proposta adaptada al romanent). Consisteix en millorar les cruïlles com estava previst a la proposta inicial però anivellar i millorar només un tram de vorera. En concret el tram que va del carrer Comptat d’Osona al carrer Manel Galadies.