Pressupostos Participatius

Els pressupostos participatius són un mecanisme o instrument de participació a través del qual la ciutadania defineix on van a parar una part dels recursos públics.

Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats d’una població i com els mateixos ciutadans prioritzen aquestes necessitats, raó per la qual esdevé una eina útil a l’hora de planificar la despesa municipal.

Aquest any 2016 l’Ajuntament de Vic posa en marxa un nou model de pressupostos participatius que busca la proximitat amb la ciutadania i per això està vinculat als tres colors de la Festa Major. En l’acte de presentació va quedar definit a través d’un sorteig que el 2016 els pressupostos participatius es farien a la zona del Merma (Verd), el 2017 a la zona de la Vella (Negre) i el 2018 a la zona del nen (Vermell).

Memòria Pressupostos Participatius del Merma 2016

Memòria pressupostos participatius La Vella 2017