La reforma de les rambles de Vic és un dels principals projectes urbanístics del Pla de Barris del centre històric i la Calla. Les rambles són unes vies vitals i amb constant activitat utilitzades tant pel veïnat del barri com per la ciutadania en general.

Fases del procés participatiu de les rambles de Vic:

– Primera fase. Setembre – Novembre de 2011. Donar a conèixer el procés i apropar les persones i col·lectius interessats a l’espai de debat.

– Segona fase. Desembre de 2011.  Treballar a través de tallers de participació  amb les idees proposades al llarg de la primera fase.

– Tercera fase. Novembre de 2012. Sessió de retorn amb els participants del procés i presentació d’un avantprojecte realitzat pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori i Urbanisme de l’Ajuntament de Vic.