En el marc del sistema democràtic representatiu, la participació ciutadana implica un aprofundiment de la cultura i les pràctiques democràtiques locals. S’entén com una aportació de la ciutadania que complementa, enriqueix i dóna qualitat -i en cap cas suplanta- a l’acció de govern que correspon als càrrecs electes.

Entenem com a participació ciutadana el procés a través del qual la ciutadania vigatana pren part en la gestió de l’esfera pública municipal. A través dels diferents mecanismes de participació la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col·lectiu.

Alguns d'aquests mecanismes de participació són els consells de ciutadans, les audiències públiques, els fòrums, els processos participatius, les consultes populars, les comissions i/o taules d'experts, entre d'altres.

Els processos de participació no són vinculants (així ens ho marca la Llei), ja que és el govern de la ciutat qui està legitimat per prendre decisions. Tot i així, quan es posa en marxa un procés participatiu els representants polítics ja manifesten quin serà el grau de compromís per assumir els resultats i propostes.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana us animem a prendre part dels diferents processos participatius de la ciutat. Al llarg d'aquests processos l’Ajuntament aprèn i coneix les percepcions i opinions de la ciutadania, millorant així la definició dels projectes. Hem après al llarg dels anys que el procés moltes vegades és més ric que el resultat final. Així doncs, a través de la participació ciutadana s’aconsegueix l'apropament de la ciutadania i el govern, obtenint com a resultat una governança més efectiva i en sintonia amb les necessitats i voluntats dels ciutadans i ciutadanes.

Josep-Ramon Soldevila, Regidor De Participació Ciutadana, Món Rural i Medi Ambient, Ciutadania i Igualtat