Què és la participació ciutadana?

En el marc del sistema democràtic representatiu, la participació ciutadana implica un aprofundiment de la cultura i les pràctiques democràtiques locals. S’entén com una aportació de la ciutadania que complementa, enriqueix i dóna qualitat -i en cap cas suplanta- a l’acció de govern que correspon als càrrecs electes.

Entenem com a participació ciutadana el procés a través del qual la ciutadania vigatana pren part en la gestió de l’esfera pública municipal. A través dels diferents mecanismes de participació la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col·lectiu.

Alguns d’aquests mecanismes de participació són els consells de ciutadans, les audiències públiques, els fòrums, els processos participatius, les consultes populars, les comissions i/o taules d’experts, entre d’altres.

Els processos de participació no són vinculants (així ens ho marca la Llei), ja que és el Govern de la ciutat qui està legitimat per prendre decisions. Tot i així, quan es posa en marxa un procés participatiu els representants polítics ja manifesten quin serà el grau de compromís per assumir els resultats i propostes.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana us animem a prendre part dels diferents processos participatius de la ciutat. D’aquesta manera aconseguim l’apropament de la ciutadania i el govern, obtenint com a resultat una governança més efectiva i en sintonia amb les necessitats i voluntats dels ciutadans i ciutadanes.

Mostra d’Entitats i Músiques de Vic

La Mostra d’Entitats i Músiques de Vic és una jornada que té per objectiu que les entitats de la ciutat mostrin la seva tasca associativa a la resta d’entitats i a la ciutadania en general.

El Mercadal v.o.” és un projecte impulsat pel Pla de barris del centre històric i la Calla, emmarcat dins el Mercat Medieval de Vic. Aquest però no té un objectiu comercial sinó mostrar un fidel a l’època, regida per unes ordinacions del S.XV que la ciutat conserva en el seu arxiu municipal.

S’espera que aquesta proposta esdevingui un projecte compartit per tot el veïnat del centre històric i la Calla, i que per tant, compti amb la seva implicació i participació, ja que el projecte és una excusa per dinamitzar les entitats i el veïnat del centre històric i la Calla.

Tothom que vulgui participar en el Mercadal v.o es pot posar en contacte amb l’Oficina Municipal del Remei, al carrer Virrei Avilés, 34 o per telèfon al 938836777

VA! VicAcció!

Promoció del voluntariat a la ciutat de Vic

VA! VicAcció! és un projecte que pretén, per una banda, donar a conèixer l’oferta de voluntariat existent a la nostra ciutat, així com facilitar la participació activa d’aquelles persones que vulguin col·laborar de manera voluntària en activitats, programes i projectes que es duen a terme a Vic. D’aquesta manera, es pretén donar conèixer el món del voluntariat i l’associacionisme a la ciutadania en general, com un reconeixement obert i públic de la tasca del voluntariat a la ciutat i del conjunt del teixit associatiu.

Procés de participació del Pla Local de Joves 2012-2015

 

Està previst que aquest pla es proposi al Ple Municipal del mes de juny d’enguany

Seguint les directrius de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i amb la intenció de coordinar, planificar i programar les actuacions municipals adreçades a joves, l’Ajuntament de Vic està elaborant el nou Pla Local de Joves per a la legislatura 2012-2015.

 La primera fase de l’elaboració del Pla Local de Joves de Vic (PLJV) és la de diagnosi: conèixer la realitat juvenil, incorporant l’opinió i les propostes dels joves de la ciutat. En aquest sentit, està prevista la realització de dos blocs de grups de discussió: un primer, adreçat als joves associats i al Consell de Joves, que es farà el 28 de gener; i un segon bloc, obert i pel qual només cal inscriure’s mitjançant un correu electrònic adreçat a joves@vic.cat. Aquest últim tindrà lloc el divendres, 3 de febrer, a les 6 de la tarda al Vicjove.

 Finalment i amb la intenció de facilitar al màxim els canals de comunicació entre els joves, hi ha la possibilitat d’emplenar una enquesta en línia disponible al web: www.vicjove.cat, la qual contempla preguntes sobre temes específics, però permet també fer crítiques, propostes i suggeriments. Els joves que ho vulguin la poden emplenar, bé de forma anònima o bé, si estan interessats en seguir el procés del PLJV, deixant les seves dades per ser informats posteriorment.

 Com a culminació del procés participatiu, a mitjan d’abril es farà un fòrum amb la participació de joves, professionals i polítics en el qual es farà la presentació de l?estudi de la realitat juvenil i el retorn de les aportacions rebudes, així com la creació de grups temàtics per definir i redactar propostes pel Pla. Aquest document final hi ha la previsió de presentar-lo al Ple municipal del mes de juny.

 

Per a la redacció del PLJV, l’Ajuntament de Vic compta amb la col·laboració de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, entitat amb experiència contrastada en estudis dels àmbits social i juvenil.

L

Pla director de participació. És el mitjà per reordenar i integrar òrgans, mecanismes i processos,  dotant-los de major coherència i impacte estratègic.

 

S’ha avaluat experiències passades, per tal d’establir bones pràctiques en participació ciutadana, que serveixin de referents per a actuacions futures (PEC, Pla jove). Punts fort i febles.

 

A partir d’aquí s’ha elaborat un Protocol d’actuació participativa (PAP). Es tracta d’una eina per aplicar-la a qualsevol programa o actuació municipal que es vulgui fer participativament. És una eina, sobretot d’ús intern, per millorar l’organització municipal

 

 

Objectius del Pla

a)   ordenar i integrar actuacions i òrgans participatius que ja estan en funcionament,

b)   promoure bones pràctiques participatives en totes els nivells i àrees municipals, i

c)   potenciar sinergies o processos comunitaris de col·laboració entre entitats i grups ciutadans que ja s’estan donant de forma més o menys espontània.

 

El període d’aplicació és entre 2010 i 2015.

 

Metodologia

1-   Anàlisi de l’organització municipal (tallers amb tècnics i polítics)

2-   Avaluació de la participació del Pla Jove i Projecte Educatiu de Ciutat.

3-   Recull de les aportacions grups municipals de l’oposició

4-   Dos grups de discussió. Van participar-hi 25 persones, en representació de 23 associacions locals.

5-   Butlletes (en total, 93 butlletes)

6-   Validació i aportacions dels Consell de ciutat

 

7e9565ca-c002-443c-8a70-b59480d347db

Mª CARME BOVER: El Sucre, El Nadal, Eix 11 Setembre

ÀLVAR SOLÀ: C. Manlleu, C. de Gurb, Pl.Mil·lenari i Pl. Estació

JOSEP-RAMON SOLDEVILA: Centre històric i C. Sant Pere I món rural

BENJAMÍ DÒNIGA: El Remei i Pep Ventura

FABIANA PALMERO: Horta Vermella, Santa Anna, La Calla i Pla de l’Estadi.

SUSAGNA ROURA: Barri d’Osona, Sera-de-Senferm.

JOSEP MARIA ROCA: Caputxins, Eixample Morató, Sant Llàtzer i Quatre Estacions

TONI SERRAT: La Guixa

Unitat de Participació Ciutadana de Vic

Àrea de Cultura i Ciutadania

Regidor: Joan Lòpez

Tècnica: Fabiola Mora

Carrer Torres i Bages nº6

08500 Vic

93 8832495

moramf@vic.cat

El Ple de l’Ajuntament podrà convocar, amb una majoria de 2/3 del Ple, Audiència Pública per tractar qualsevol matèria de competència municipal especialment transcendent per la ciutat.
La convocatòria serà iniciativa de la pròpia corporació i podrà ésser sol·licitada mitjançant un escrit adreçat a l’Alcalde acompanyat amb un mínim de signatures de
ciutadans de Vic, degudament identificades que corresponguin al 5% del cens electoral de la ciutat.
En qualsevol cas l’Audiència Pública es convocarà amb una antelació mínima de vint-i-cinc dies naturals, per un tema monogràfic i les propostes o preguntes s’hauran de
presentar al Registre de l’Ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies